Göteborgs
 Bilsportförbund

 

 
 
 
GBF - Göteborgs Bilsportförbund
- ett av tolv specialdistriktsförbund under Svenska Bilsportförbundet (SBF).

STYRELSE
Här presenteras styrelsen

Ordförande
Peter Kurtén

- peter@goteborgsbf.se
- 0705-345224

Gift och har två barn som är födda -01 och -03. Bosatt i Torslanda. Tävlat i rally i 30 år. Projektledare för trafiksäkerhetsprojektet Blackrace.

Sekreterare
Tommy Eriksen

- tommyeriksen@live.se
- 0705 - 926602


Kassör
Krister Andersson

- krister.lg@telia.com
- 0703-043 159


Tillståndsgivare
Daniel Lindau

- 076-8647116


Styrelseledamot
Conny Andersson
Styrelseledamot
Mats Årebrink

- lkm@live.se
- 0708-959514

Rallyintresserad som väntar på sin comeback i rallyskogen. Har på något sätt varit med inom motorsporten sedan 1987. Född -64, sambo och har tre barn. Är ordförande i Göteborgs MF.

Styrelseledamot
Freddy Welle

- freddy@goteborgsbf.se


Har varit involverad inom bilsport i över 20 år, tävlat i folkrace och banracing. Aktiv inom folkrace som sportgrensansvarig, distriktstekniker och vagnboksutfärdare. Medlem i Torslanda MK. Freddy tar hand om licensuppklassningar i distriktet.

Styrelseledamot
Ingemar Karlsson

- karlsson1953@hotmail.com
- 031-23 20 76, 0703-22 26 36

Ordförande i Torslanda MK

Suppleant
Lars Jönsson

- lars.jonsson@redox.se 

www.goteborgsbf.se © 2009 • c/o Krister Andersson, Övre Hallegatan 52, 417 09  Göteborg • info@goteborgsbf.se